Concentratie hartzorg in belang van kind (2023)

Eind december 2021 maakte Hugo de Jonge, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bekend dat hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen en hoog complexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking in de toekomst worden geconcentreerd in twee centra: het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Hoe kijken de kinderhartchirurgen en kinderinterventiecardiologen van het UMC Utrecht tegen deze aankondiging en rol aan?

Bram van Wijk, kinderhartchirurg in het Centrum voor aangeboren hartafwijkingen in het UMC Utrecht: “Wij zijn voorstander van concentratie van de zorg in twee centra in Nederland en steunen dit besluit van harte. Dit is in het belang van de kwetsbare patiënten met een aangeboren hartafwijking.Het gaat namelijk om heel specialistische zorg: hoog complexe ingrepen voor een heel scala aan verschillende aandoeningen. Sommige ingrepen bij pasgeborenen met een aangeboren hartafwijking komen landelijk soms maar één of twee keer per jaar voor. Om deze ingrepen op hoog niveau te kunnen blijven doen en verder te verbeteren, is het belangrijk dat de kinderhartchirurgen voldoende operaties per jaar kunnen uitvoeren. Dat bereiken we met deze concentratie in twee centra.”

Bram geeft als voorbeeld: “Neem een pasgeborene met een hart met één hartkamer, waarin wij zijn gespecialiseerd. Dit zijn jaarlijks in totaal zo’n tien tot vijftien patiëntjes in Nederland. Dit is zo’n laag aantal, dat het niet logisch en niet in het belang van de patiënten en hun naasten is om dit op vier verschillende plekken in het land te doen. Dan is er te weinig ervaring met het uitvoeren van deze operatie. Het concentreren van de interventies in twee centra komt de kwaliteit van zorg en de overlevingskans van patiënten met een aangeboren hartafwijking ten goede.”

(Video) Taking Care of Kids' Hearts Matters

Twee of drie centra

Bram: “Ons wordt vaak gevraagd wat we van het plan van DC3 vinden. Wij zijn altijd voorstander geweest van concentratie in twee centra en niet in drie. De volumes laten dit ook zien. Daarnaast zijn wij volstrekt niet betrokken bij het plan voor drie centra. Wij hoorden ervan bij toeval en waren totaal overvallen. Sterker nog: wij vonden het inbreuk maken op de afspraken ten aanzien van de procedure die was afgesproken rond de commissie van het Rapport toekomstscenario’s zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen.pdf (nvk.nl). De argumentatie waarom wij hierbuiten gehouden werden was het feit dat in Utrecht het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie al gevestigd is, zo werd ons verteld. Terwijl juist de aanwezigheid van het Máxima in Utrecht een optimale infrastructuur en zorg voor kinderen biedt. Bovendien waren wij verrast omdat wij op dat moment lopende samenwerkingsafspraken hadden met UMC Groningen. Belangrijker is nu dat ook Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de conclusie had getrokken dat concentratie op twee locaties het beste is voor de kwaliteit van zorg.”

Kennis en kwaliteit borgen

Bram vervolgt: “Deze discussie rond concentratie van deze zorg loopt al zo’n twintig jaar en is in 2019 opnieuw hoog op de agenda gezet door de IGJ. De aanleiding hiervoor was de personele capaciteit van kinderhartchirurgen in de toekomst. In totaal zijn er twaalf kinderhartchirurgen die hartoperaties bij kinderen uitvoeren. Hiervan beheersen slechts drie het hele scala aan ingrepen voor alle verschillende aandoeningen. Deze drie gaan echter binnen nu en vier jaar met pensioen. Het is nu één voor twaalf. Om deze kennis goed over te dragen aan de volgende generatie kinderhartchirurgen kunnen we niet te lang wachten met de concentratie van zorg. Anders raken we kennis en kwaliteit kwijt.”

Topzorg voor patiënten

“Het gaat om de beste kwaliteit en zorg voor onze patiënten”, zegt Gregor Krings, hoofd Centrum aangeboren hartafwijkingen in het UMC Utrecht. Wat in Utrecht in het oog springt, is dat alle ingrepen bij pasgeborenen en de hoog complexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking op één locatie plaatsvinden. Ons centrum maakt onderdeel uit van het UMC Utrecht en een integraal kinderziekenhuis (het Wilhelmina Kinderziekenhuis). Samen met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie vormen we een kwalitatief hoogstaand ecosysteem voor kind en volwassenen. Zo worden zowel hartoperaties bij kinderen als hartkatheterisaties bij volwassenen met aangeboren hartafwijkingen door kinderhartchirurgen en hartchirurgen gezamenlijk uitgevoerd. Alle kennis en expertise is optimaal gebundeld.”

(Video) Why Choose Moore Children's Heart Center for Your Child's Heart Care

Uniek in Nederland

Bram vertelt: “We opereren kinderen met een aangeboren hartafwijking in een kinderziekenhuis. Dit klinkt voor de hand liggend, maar is het niet. We zijn het enige ziekenhuis in Nederland dat het zo heeft georganiseerd. Bij ons staat het kind echt centraal en komen alle benodigde specialismen binnen enkele minuten naar het kind, in plaats van dat een kind langere afstanden moet worden verplaatst of moet worden overgeplaatst naar een ander centrum. Soms gebeurt het dat een pasgeboren kind met een hartaandoening een buikprobleem krijgt, bijvoorbeeld omdat de buikorganen te weinig bloed krijgen. Dan staat de kinderchirurg klaar en kan zo nodig op dezelfde locatie een buikoperatie doen, samen met hetzelfde in kinderharten gespecialiseerde team van intensivisten en anesthesisten.

We hebben alle specialismen en alle faciliteiten die nodig zijn in huis, allemaal liggend op nog geen honderd meter van elkaar: het geboortecentrum, de kinder-OK, de kinder-IC, de kinder-medium care en verpleegafdeling, et cetera. Wereldwijd zijn de toonaangevende instituten ook op deze manier georganiseerd.”

Zeer goede resultaten

Gregor vervolgt: “We werken met dedicated multidisciplinaire teams met ‘korte lijnen’ om de complexe ketenzorg goed te kunnen waarborgen. Denk hierbij aan (kinder)hartchirurgen, (kinder) hartkatheterisatiespecialisten, neonatologen,(kinder)intensive care artsen, (kinder)cardio-anesthesisten, (kinder)perfusionisten en gespecialiseerde verpleegkundigen die getraind zijn in zorg voor kinderen met een complexe hartaandoening. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn onze operatie- en hartkatheterisatiekamers en IC’s specifiek en alleen gericht op kinderen en liggen vlak naast elkaar. Onze unieke aanpak en inrichting en zeer gespecialiseerde kennis en kunde draagt eraan bij dat het UMC Utrecht onder het Europese gemiddelde zit wat betreft het sterftecijfer van pasgeborenen met een aangeboren complexe hartafwijking.” Bram: “Wij staan erom bekend dat we met goede resultaten zeer complexe ingrepen bij pasgeborenen in één keer kunnen uitvoeren, zodat het kind niet meerdere ingrepen hoeft te ondergaan”. Gregor voegt toe: “We zijn gespecialiseerd in de behandeling van de meest kwetsbare pasgeborenen en de meest complexe ingrepen. Je kunt dan ook niet zomaar aantallen operaties met elkaar vergelijken: je moet kijken naar wat er allemaal tijdens de operaties gebeurt. Je ziet dat de wijze waarop we onze zorg hebben ingericht leidt tot minder operaties, een lage mortaliteit en méér kwaliteit van leven.”

Levensloopzorg: van prenataal tot pasgeborenen, van kind tot volwassenheid

Bram: “Wat voor zorg voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking ook heel relevant is, is dat het UMC Utrecht een hart- en longtransplantatiecentrum is. We voeren dus ook harttransplantaties uit bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking en longtransplantaties bij pubers. Eind november 2021 plaatsten we het eerste kunsthart in Nederland. En we lopen voorop in steunharten, iets wat steeds meer toegepast gaat worden bij volwassenen met aangeboren hartafwijkingen.”

(Video) Taking Care of Children’s Hearts

Gregor: “In het UMC Utrecht doen we de echt complexe interventies bij volwassenen en ook de meeste hartkatheterisaties bij volwassenen met een complexe aangeboren afwijking, beide met hoogste kwaliteit. Zo hebben we een van de grootste programma's voor de implantatie van longslagaderkleppen via de lies en behandelen we minimaal invasief vernauwingen van de lichaamslagader door het plaatsen van de meest moderne stents met 3D-beeldtechniek. Ook voeren we veel onderzoek uit, zodat we aangeboren hartaandoeningen uiteindelijk beter kunnen behandelen. Ons onderzoek begint voor de geboorte en gaat tot volwassenheid. Zo lopen we samen met een Europees consortium voorop in het onderzoek van hersenbescherming bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Verder zijn we experts bij het gebruik van 3D-beeldtechniek? en onderzoek naar 4D-beeldvorming van het hart.” Gregor voegt toe: “In ons centrum leveren wij levensloopzorg: van prenataal tot pasgeborenen, van kind tot volwassenheid.”

Kennis, kunde en faciliteiten gedeeld

Bram: “Onze kennis, kunde en faciliteiten hebben we in de afgelopen jaren ook beschikbaar gesteld voor patiënten van andere Centra voor aangeboren hartafwijkingen in Nederland. Zo hebben we sinds 2016 het team in Groningen ondersteund bij de hoog complexe hartoperaties en onze kennis daar gedeeld om de expertise op het vlak van complexe kinderhartchirurgie bij het UMC Groningen verder op te bouwen en in te richten.” Gregor vult aan: "Naast deze ondersteuning hebben we ook meerdere keren het Groningse hartkatheterisatieteam kunnen helpen bij kinderen met kritische vernauwingen na hartoperaties door stents te plaatsen. Door onze specifieke kennis en ervaring bij pasgeborenen met eenkamerhartjes hebben we goede resultaten die vergelijkbaar zijn met de wereldwijde topcentra. Dit heeft er toe geleid dat patiënten uit het hele land naar ons worden verwezen om de zogenoemde Norwood-operatie te ondergaan. We staan klaar om met de collega’s in het land de beste zorg voor de patiënten met aangeboren hartafwijking neer te zetten."

Aantallen behandelingen kinderen met een aangeboren hartafwijking

  • Jaarlijks worden er ongeveer 1.400 tot 1.500 kinderen met een aangeboren hartafwijking geboren.
  • In totaal zijn er ongeveer 25.000 kinderen met een aangeboren hartafwijking in Nederland.
  • In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld zo’n 180 ingrepen bij pasgeborenen jonger dan 30 dagen plaats.
  • Er zijn internationaal geaccepteerde volumenormen beschikbaar voor de chirurgische ingrepen, te weten: >60 bij neonaten tot 30 dagen; >100 bij kinderen tot een jaar en >300 bij kinderen tot 18 jaar.

Bron cijfers: IGJ Advies over de organisatie van zorg bij aangeboren hartafwijkingen | Brief | Rijksoverheid.nl

(Video) Leven met een eetstoornis | Hart voor Zorg | Omroep Gelderland


Lees ook het artikel UMC Utrecht één van de twee centra voor kinderhartchirurgie en veel gestelde vragen over kinderharten.

De jonge kinderhartdokters hebben zich verenigd en spreken zich samen uit over de concentratie van kinderhartcentra. Bezoek hun website.

Vragen, opmerkingen of tips voor de redactie?

FAQs

Hoeveel Kinderhartchirurgen zijn er? ›

Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 6 cardiothoracaal chirurgen met specialisatie kinderhartchirurgie in Nederland bekend.

Waar kinderhartchirurgie? ›

Alleen het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum en het UMC Groningen blijven over. De locaties UMC Utrecht, AMC Amsterdam en UMC St. Raboud in Nijmegen mogen alleen nog kindercardiologie doen en zullen alle hartinterventies voor kinderen moeten uitbesteden.

Wat is de langste operatie ooit geweest? ›

De langste operatie ooit vond plaats in Singapore. Chirurgen van het Singa- pore General Hospital ver- klaarden in 2001 een Siamese drieling uit Nepal te hebben gescheiden in een 103 uur durende opera- tie. zen, zenuwen en bloedvaten. Dat kan nog uren duren.

Hoeveel kindercardiologen zijn er in Nederland? ›

Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 54 kinderartsen met specialisatie kindercardiologie in Nederland bekend.

Hoe ziet een dag in het leven van een arts eruit? ›

Vaak loopt een spreekuur uit, omdat een arts voor sommige patiënten meer tijd nodig heeft. Na het spreekuur handelt een arts vaak andere zaken af die gedurende de dag binnenkomen, zoals het doorgeven van uitslagen of visites rijden. Het kan zijn dat hij of zij in de middag ook nog een spreekuur houdt.

Hoeveel uur per dag werkt een chirurg? ›

Een intrinsieke motivatie is het allerbelangrijkste om dit vak te kunnen uitoefenen. Chirurg ben je vijfentwintig uur per dag en acht dagen per week – je moet harder werken dan het aantal uren dat er in een dag zitten.

Hebben chirurgen pauze tijdens operatie? ›

Chirurgen die tijdens lange operaties om de 20 minuten zeer kort pauzeren, hebben daarna minder last van vermoeide spieren. Onderzoekers van University of Sherbrooke in Quebec (Canada) wijzen hier op in Annals of Surgery (2013;257:256-9).

Welk ziekenhuis gespecialiseerd in cardiologie is de beste? ›

Als het om hartfalen gaat, is de patiënt het beste af in het Deventer Ziekenhuis, het Kennemer Gasthuis (Haarlem) en het Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal). Deze drie ziekenhuizen zijn de koplopers in een onderzoek dat is verricht door de Consumentenbond.

Wat doet een kindercardioloog? ›

De afdeling kindercardiologie houdt zich bezig met alle mogelijke aandoeningen van het hart bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wie is de beste hartchirurg van Nederland? ›

Bovenaan de lijst van de ruim 900 beoordeelde praktiserende cardiologen die werkzaam zijn Nederlandse ziekenhuizen en klinieken, staat dokter Menno Baars met de hoogste waardering van een 9.9 uit 10.

Wat is de meest uitgevoerde operatie? ›

De meerderheid van die ziekenhuisopnames zijn klassieke ziekenhuisopnames (dus van meer dan 1 dag); de tweede vaakst voorkomende klasse van chirurgische ingrepen bij een ziekenhuisopname is "ziekte of aandoening van neus, oor en keel (mdc: 03)".

Hoe lang mag je opereren? ›

Hoe lang mag een arts opereren? Er zijn geen regels over hoeveel uur een chirurg mag opereren. Wel heeft de Nederlandse vereniging voor heelkunde richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat chirurgen fit aan een operatie beginnen.

Hoe lang duurt long operatie? ›

De operatie vindt onder algehele narcose plaats en duurt, afhankelijk van de ingreep, ongeveer twee tot drie uur. U wordt ongeveer vijf tot zeven dagen opgenomen op de verpleegafdeling Longgeneeskunde. Er zijn verschillende redenen voor een thoracotomie. De longarts bespreekt met u waarom deze operatie noodzakelijk is.

Hoe lang tot je chirurg bent? ›

De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar, waarvan 4 jaar algemene chirurgie. De laatste 2 jaar zijn gericht op één van de deelgebieden van de heelkunde: gastro-intestinale chirurgie, traumatologie, kinderchirurgie, vaatchirurgie of chirurgische oncologie.

Videos

1. Hoop voor UMCG en (ouders) patiënten: NZa kritisch op concentratie kinderhartchirurgie
(OOG Groningen)
2. Blijft kinderhartchirurgie in Utrecht? 'Grote gevolgen voor Prinses Máxima Centrum' | RTV Utrecht
(RTV Utrecht)
3. Waarom kweken van menselijke hartspiercellen proefdiergebruik sterk vermindert
(Leids Universitair Medisch Centrum)
4. Hoe voorkom ik een hartinfarct / Prof Peter Sinnaeve
(Healthy Heart Fund_Dept Cardio Sciences KU Leuven)
5. Het werk als recovery verpleegkundige
(Werken bij HMCzorg)
6. Dotterbehandeling
(antoniusziekenhuis)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 08/07/2023

Views: 6424

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.